Prolia® vs. bisfosfonater

Prolia® fortsetter å øke BMD i hele hoften uten å ha nådd et terapeutisk platå, noe som er observert etter 3-4 års behandling med bisfosfonat behandling8

Prolia vs bisphosphonates
Data er avledet fra langsiktige oppfølgingsstudier av FLEX-studien (alendronat 5-10 mg per dag), HORIZON-studien (zoledronsyre 5 mg per år) og FREEDOM-studien (Prolia® 60 mg hver 6. måned). Data er least-squares means (95% konfidensintervaller) .1
Ansvarsfraskrivelse: Data er hentet fra uavhengige studier, og kan ikke direkte sammenlignes. Forsiktighet må utvises når man tolker disse dataene.
91,2 % av pasientene på osteoporosebehandling foretrakk injeksjoner med Prolia® fremfor tabletter med alendronat når det gjelder langtidsbehandling.2

Prolia® gir større økning av BMD etter overgang fra bisfosfonater, sammenlignet med kontinuerlig behandling med bisfosfonat.3–6

LES MER

Dataene er fra en internasjonal, multisenter, randomisert studie av postmenopausale kvinner med osteoporose som tidligere hadde fått alendronatbehandling i minst 6 måneder. Pasientene fortsatte å få alendronat 70 mg hver uke i den åpne delen av studien eller Prolia® subkutant hver 6. måned i 12 måneder. Data are least-squares means (95 % konfidensintervaller).3
*p < 0,01.
Dataene er hentet fra en internasjonal, multisenter, randomisert studie med postmenopausale kvinner med osteoporose, tidligere behandlet med orale bisfosfonater. Pasientene var randomisert til å motta subkutan Prolia 60 mg hver 6 måned i tillegg til intravenøs placebo en gang pr 12 måned, eller subkutan placebo hver 6 måned i tillegg til Zoledrinsyre 5 mg intravenøst en gang pr 12 månder. Data er minste kvadratmeters gjennomsnitt (95% konfidentsintervaller).
p < 0,0001 for non inferior.
p < 0,0001 for superior.
p < 0,018 for superior.
Dataene er hentet fra en randomisert, åpen-label, parallell-gruppe studie av postmenopausale kvinner med lav BMD som tidligere har blitt behandlet med orale bisfosfonater. Pasientene var randomisert til å få enten subkutan Prolia 60 mg hver 6 måned Ibandronat 150 mg oralt hver måned i 12 måneder. Dataene er minste kvadrats gjennomsnitt (95% konfidensintervaller).
Dataene er hentet fra en randomisert, åpen-label, parallell-gruppe studie av postmenopausale kvinner med lav BMD som tidligere har blitt behandlet med Alendronat, men hadde enten stoppet behandlingen eller fortsatte behandling med suboptimal adherens. Pasientene fikk enten Prolia 60 mg subkutant hver 6 måned eller Risendronat 150 mg oralt hver måned i 12 måneder. Dataene er minste kvadrats gjennomsnitt (95% konfidensintervaller).
p < 0,001.

References:
BMD: beinmineraltetthet.
  1. Reid IR. Short-term and long-term effects of osteoporosis therapies. Nat Rev Endocrinol. 2015;11:418–28
  2. Freemantle N, Satram-Hoang S, Tang ET, et al. Final results of the DAPS (Denosumab Adherence Preference Satisfaction) study: a 24-month, randomized, crossover comparison with alendronate in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2012;23:317–26.
  3. Kendler DL, Roux C, Benhamou CL, et al. Effects of denosumab on bone mineral density and bone turnover in postmenopausal women transitioning from alendronate therapy. J Bone Miner Res. 2010;25:72–81.
  4. Miller PD, Pannacciulli N, Brown JP, et al. Denosumab or Zoledronic Acid in Postmenopausal Women With Osteoporosis Previously Treated With Oral Bisphosphonates. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101:3163–70.
  5. Recknor C, Czerwinski E, Bone HG, et al. Denosumab compared with ibandronate in postmenopausal women previously treated with bisphosphonate therapy: a randomized open-label trial. Obstet Gynecol. 2013;121:1291–9.
  6. Roux C, Hofbauer LC, Ho PR, et al.Denosumab compared with risedronate in postmenopausal women suboptimally adherent to alendronate therapy: efficacy and safety results from a randomized open-label study. Bone. 2014;58:48–54.
  7. Black DM, Reid IR, Boonen S, et al. The effect of 3 versus 6 years of zoledronic acid treatment of osteoporosis: a randomized extension to the HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT). JBMR 2012; 27(2): 243-254.
  8. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension. Lancet Diabetes endocrinol. 2017;5:513-523
  9. Black DM, Schwartz AV, Ensrud KE et al. Effects of continuing or stopping alendronate after 5 years of treatment: the Fracture Intervention Trial Long-term Extension (FLEX): a randomized trial. Jama. "006;296:2927-38

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell