Langtidsbruk med Prolia®

PROLIA®-BEHANDLING BØR IKKE SEPONERES UTEN VURDERING AV ALTERNATIVE BEHANDLINGSMULIGHETER1

Prolia®-behandling er forbundet med kontinuerlige økninger av BMD og vedvarende lav forekomst av vertebrale og ikke-vertebrale frakturer samt hoftefrakturer i opptil 10 år med kontinuerlig behandling.2
Effektene av Prolia® er reversible3, og behandlingen bør ikke seponeres uten vurdering av andre antiresorptive behandlinger.1
Continuing Prolia Graph
Data er prosentvise endringer av BMD i løpet av 48 måneder, presentert som minste kvadraters gjennomsnitt (95 % konfidensintervaller), basert på gjentatte målingsmodeller som justerer for behandling, strata, besøk, baselineverdi, type densitometer, behandling-ved-besøkinteraksjon og baselineverdi-ved-type-densitometerinteraksjon. Prolia® ble seponert ved 24 måneder i denne studien av pasienter med T-score mellom -1,0 og -2,5.3
*p < 0,01.
Etter seponering av Prolia®, var forekomsten av nye vertebrale frakturer høyere enn hos pasienter som fortsatte behandling, men den samme risikoen hos pasienter som aldri hadde blitt behandlet. Flere vertebrale frakturer kan oppstå etter seponering av behandling med Prolia®, særlig hos pasienter med tidligere vertebral fraktur.4,5
Behovet for fortsatt behandling bør revurderes regelmessig, basert på individuell nytte/risikoforhold ved bruk av Prolia®. Dette gjelder særlig dersom preparatet har vært brukt i 5 år eller mer.
Prolia®-behandling bør ikke seponeres uten vurdering av andre behandlingsmuligheter. ECTS anbefaler at pasienter med høy frakturrisiko bør fortsette med behandling i opptil 10 år. For pasienter med lav risiko kan man beslutte å seponere Prolia® etter 5 år, men behandling med bisfosfonat bør vurderes for å opprettholde den økte benmassen.1
Få vite mer om anbefalingene fra ECTS her.
Gi dine pasienter råd om at de ikke avslutter behandling med Prolia® uten å rådføre seg med lege. Det er viktig å evaluere den enkeltes nytte-/risikoprofil før seponering av behandling med Prolia®.
Klikk her for å finne ut hvor lenge du bør behandle pasientene dine med Prolia® for å oppnå en viss økning av BMD.

References:
BMD: beinmineraltetthet; ECTS: European Calcified Tissue Society.
  1. Tsourdi E, Langdahl B, Cohen-Solal, et al. Discontinuation of Denosumab therapy for osteoporosis: A systematic review and position statement by ECTS, Bone, 2017, v:105;p:11-17
  2. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML,et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension, Lancet Endocrinol Diabetes. 2017;5:513–23.
  3. Bone HG, Bolognese MA, Yuen CK, et al. Effects of denosumab treatment and discontinuation on bone mineral density and bone turnover markers in postmenopausal women with low bone mass. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96:972–80.
  4. Brown JP, Roux C, Törring O, et al. Discontinuation of denosumab and associated fracture incidence: analysis from the Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis Every 6 Months (FREEDOM) trial. J Bone Miner Res. 2013;28:746–52.
  5. Cummings SR, Ferrari S, Eastell R, et al. Vertebral Fractures After Discontinuation of Denosumab: A Post Hoc Analysis of the Randomized Placebo‐Controlled FREEDOM Trial and Its Extension, Journal of Bone and Mineral Research, 2018, v:33;i:2;p:190-198.
  6. Prolia® (denosumab) SPC (05.05.2022) Amgen.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell