Amgens europeiske personvernerklæring

Amgen Inc., Amgen AB Norge, og/eller dets tilknyttede selskaper (samlet «Amgen», «vi» eller «vår/vårt/våre») er forpliktet til å respektere personvernet ditt og dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver Amgens personvernspraksis.
Hvis du er helsepersonell, kan du lese vår personvernerklæring for helsepersonell.
Amgen vil bruke personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovkrav.
Vi oppfordrer alle brukere av nettstedet vårt til å lese denne personvernerklæringen nøye for å finne ut mer om retningslinjene og praksisen vi har utviklet for å beskytte personlige opplysninger, inkludert helserelaterte personlige opplysninger, og for å forstå bedre det forholdet vi har til tredjeparter som kan ha tilgang til denne informasjonen.

I.Innsamling, bruk og deling av personlige opplysninger

A. Informasjon om deltakere i kliniske utprøvinger

Hvis du har spørsmål knyttet til deltakelsen din i en klinisk utprøvingsstudie, kan du kontakte hovedutprøver for studien og/eller se skjemaet for informert samtykke og andre dokumenter om studien som du har fått.

B. Informasjon om pasienter

Hvis du kontakter Amgen angående erfaringene dine med å delta i et av våre pasientstøtteprogrammer eller med bruk av noen av produktene eller tjenestene våre, inkludert rapportering av en uønsket bivirkning eller av en feil eller et kvalitetsproblem ved Amgen-produktet du fikk, kan det være at vi ber deg om spesifikke fakta, inkludert pasientens initialer, alder og kjønn og forskrivende lege. Det kan være at vi bruker informasjonen du oppgir i rapportene vi sender til reguleringsorganer slik det er påkrevd ved lov (for eksempel US Federal Food and Drug Administration eller Det europeiske legemiddelbyrået) og/eller for kvalitets- eller støtteformål knyttet til de administrerte programmene våre. Det kan også være at vi bruker informasjonen til å kontakte foreskrivende lege for å følge opp om en uønsket bivirkning som er knyttet til bruk av produktet vårt.
Det kan være at vi deler personopplysningene dine med tredjeparter som utfører arbeid på våre vegne, som operatører ved avdeling for håndtering av telefonhenvendelser og andre enheter som hjelper oss med å svare på og behandle dine henvendelser og rapporter om produkterfaringer.

C. Informasjon om helsepersonell og deres ansatte

Hvis du er helsepersonell, kan du lese vår personvernerklæring for helsepersonell.

D. Informasjon om brukere av nettstedet vårt

Alle brukere av nettstedet vårt
Personlige opplysninger, som brukt i sammenheng med denne erklæringen, gjelder alle opplysninger som identifiserer eller som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Ved å bruke nettstedet vårt, bekrefter du at du har lest denne personvernerklæringen og at du samtykker i våre vilkår for bruk.
Amgens behandling av de personlige opplysningene dine er basert på en av følgende juridiske grunner: (A) legitime forretningsformål, (B) der du har gitt ditt samtykke, (C) der det er nødvendig for å overholde Amgens juridiske og forskriftsmessige forpliktelser og (D) der det er nødvendig for å utføre en kontrakt du er engasjert under.
Amgens legitime forretningsformål Behandling av aktiviteter
 • Amgens aktiviteter knyttet til fag og forskning
 • Markedsføre og vurdere Amgens produkter og tjenester
 • Å forstå bedre hvordan produktene våre brukes til å behandle sykdommene som de markedsføres for.
 • Å opprette aggregert data som vil bli brukt til Amgens forretningsformål, inkludert forskning, for å forbedre våre produkter og analyser som kan hjelpe oss med å gjøre tjenestene våre bedre. Slike aggregerte data kan i noen tilfeller bli hentet fra en kombinasjon av personlig informasjon du velger å oppgi på nettstedet vårt og informasjon fra andre brukere av nettstedet.
Overholde juridiske og forskriftsmessige forpliktelser
 • For sikkerhetsrapporterings- og legemiddelovervåkingsformål; hvis du kontakter Amgen vedrørende dine erfaringer med å bruke et av produktene våre, kan det være at vi inkluderer informasjonen du oppgir i sikkerhetsrapportene vi er forpliktet til å gi til reguleringsorganer (for eksempel US Federal Food and Drug Administration eller Det europeiske legemiddelbyrået). Det kan også være at vi bruker informasjonen til å kontakte foreskrivende lege for å følge opp om en uønsket bivirkning som er knyttet til bruk av produktet vårt..
Samtykke
 • For å aktivere tilgang til Amgens nettbaserte tjenester som spørreskjemaer, helseundersøkelser, verktøy for behandlingshåndtering, evalueringer av behandlingskvalitet eller andre nettbaserte hendelser.
 • For å aktivere deltakelse i et Amgen-diskusjonsforum eller -praterom.
Vi beholder og arkiverer IP-adressen til datamaskinen din. Vi vil bare kunne knytte en bestemt IP-adresse til deg personlig dersom du har oppgitt informasjon som identifiserer deg personlig mens du har brukt nettstedet vårt. Det kan hende vi bruker IP-adressen til datamaskinen din for å opprettholde kommunikasjonen med deg mens du beveger deg rundt på nettstedet vårt og tilpasser nettinnholdet etter dine behov.
Vi samler inn informasjon om bruken av nettstedet vårt via informasjonskapsler. Vi vil bare kunne knytte denne informasjonen til deg personlig dersom du har oppgitt informasjon som identifiserer deg personlig mens du har brukt nettstedet vårt. Det kan hende vi bruker dataene vi får via informasjonskapslene:
 • til å tilpasse nettstedet til deg ved å forutse informasjon og tjenester som kan være av interesse for deg;
 • til å forbedre funksjonen til nettstedet vårt ved å overvåke trafikken i populære områder og å endre tjenestene og informasjonen vi tilbyr for å møte kundenes behov; og
 • til forretningsformål, inkludert driften av nettstedet vårt, så vel som forskning og produktanalyser for å hjelpe oss med å markedsføre produktene våre bedre.
Hvis du vil vite mer om Amgens bruk av informasjonskapsler, se retningslinjene våre for bruk av informasjonskapsler.
Personer som registrerer seg for å bruke vår nettbaserte informasjon og våre nettbaserte tjenester
Hvis du velger å registrere deg for å bruke den nettbaserte informasjonen vår og de nettbaserte tjenestene våre, kan det også hende at vi samler inn og bruker den personlige informasjonen du oppgir (for eksempel navn og kontaktinformasjon) for å sende deg en e-post som bekrefter registreringen din og for svare på spørsmålene dine. Dersom du ber om det, kan vi også sende deg e-post med informasjon som vi mener kan være av interesse for deg, inkludert informasjon om produktene og tjenestene våre.
Personer som benytter seg av våre nettbaserte interaktive tjenester
Hvis du velger å benytte deg av de nettbaserte interaktive tjenestene våre (inkludert helsespørreskjemaer og verktøy for behandlingshåndtering), samler vi inn den personlige informasjonen du velger å oppgi (som kan omfatte helseinformasjon) og analyserer den for å oppdage nye fakta som kan hjelpe oss å forstå bedre hvordan produktene våre brukes til å håndtere de sykdommene som de markedsføres for. Selv om informasjonen du oppgir gjennom disse interaktive tjenestene kanskje ikke identifiserer deg, kan vi koble den sammen med annen informasjon du oppgir andre steder på nettstedet vårt og som identifiserer deg. Det kan være at vi kombinerer denne informasjonen med informasjonen fra andre nettsidebrukere for å lage sammendragsdata som vi vil bruke til forretningsformål, inkludert forskning og analyse for å forbedre produktene våre og markedsføre dem bedre.

E. Informasjon om jobbsøkere

Du kan søke gjennom jobber på nettstedet vårt og velge å søke på ledige stillinger.Hvis du vil vite mer om personopplysninger som kan bli samlet inn som en del av en jobbsøknad, se Amgens personvernerklæring om jobbsøking på nettet: https://careers.amgen.com/

F. Informasjon om andre personer

Hvis du er en helsepersonell eller et helseforetak, er det ditt ansvar å få pasientens tillatelse og samtykke til å oppgi hans eller hennes personlige helseopplysninger til Amgen gjennom våre nettsider. Dette gjelder også dersom du oppgir personlige opplysninger på vegne av noen, for eksempel hvis du er en omsorgsperson. Ved å sende inn slik informasjon, garanterer du for at du har fått pasientens tillatelse til å gjøre det. Vær oppmerksom på at pasientinformasjon ikke må oppgis i et Amgen-diskusjonsforum eller -praterom.

G. Deling av informasjon til forhandlere og leverandører

Vi har relasjoner til ulike forhandlere og leverandører som hjelper oss med å designe og vedlikeholde data- og sikkerhetssystemene våre, svare på e-post og forespørsler fra kunder, analysere dataene våre og opprette spesielle kampanjer. Vi tillater ikke våre forhandlere og leverandører å bruke kundeinformasjonen vår til formål uten tilknytning til vårt avtaleforhold med dem.

H. Overføring av informasjon til utlandet

Amgen er et multinasjonalt selskap med hovedkontor i USA. Amgen opprettholder datasentre rundt om i verden, inkludert i EU og USA. Amgen kan behandle personlig informasjon i globale databaser som kan nås av autorisert Amgen-personell over hele verden.
Overføringer utenfor Europa gjøres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i henhold til en av følgende garantier som er oppført nedenfor. Uansett hvor den personlige informasjonen din er innsamlet eller behandlet, skal Amgen sikre at tjenesteleverandører opprettholder passende administrative, tekniske og fysiske beskyttelsestiltak for å verne informasjon om deg.
Mottakere Sikkerhetsforanstaltninger som brukes til å overføre personlig informasjon til land som ikke er erklært tilfredsstillende av EU-kommisjonen Tilleggsinformasjon
Amgens gruppe av selskaper Amgens BCR (Binding Corporate Rules)-regler Hvis du vil vite mer om Amgens BCR-regler eller sende inn en klage om en enhver behandling av dine personlige opplysninger som er i strid med BCR-reglene, se: http://www.amgen.com/bcr/
Forhandlere som behandler personlige opplysninger under Amgens instruksjoner. Modellkontrakter (klausuler for standardkontrakter) godkjent av EU-kommisjonen
Hvis du vil vite mer om modellkontrakter, inkludert innholdet i modellkontraktene, se: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

Hvis du vil vite mer om Amgens bruk av modellkontrakter, kan du kontakte Amgens personvernkontor på privacyoffice@amgen.com

II. Lenker til andre nettsteder

Amgens nettsteder har lenker til andre nettsteder som vi tror du kan finne nyttige og informative. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke støtter eller anbefaler disse nettstedenes innhold eller tjenester, og vi er ikke ansvarlige for personvernspraksisen til disse andre nettstedene. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom på og lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker. Husk at uttalelsene i denne personvernerklæringen utelukkende gjelder for informasjon samlet av Amgen.

III. Samarbeidende nettsteder

Din personlige informasjon vil kun være tilgjengelig for Amgen og tredjeparter som behandler personlige opplysninger som dataprosessorer under Amgens instruksjoner. Det kan være vi bruker tredjeparter til å tilby tjenester og informasjon på våre nettsider, og yte enkelte tjenester i partnerskap med andre tredjeparter som Amgen samarbeider med (for eksempel andre farmasøytiske selskaper), forutsatt at du har samtykket til slik bruk. Deling og bruk av personlig informasjon av tredjeparter som handler på Amgens instruksjoner, styres av avtaler som krever at personlige opplysninger skal beskyttes på riktig måte.
På et samarbeidende nettsted vil du se både Amgen-logoen og logoen til samarbeidspartneren på skjermen. For å få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige på et samarbeidende nettsted, må du kanskje fylle ut et nytt registreringsskjema, og denne registreringsinformasjonen kan bli delt med Amgens samarbeidspartnere.
Når det kreves av gjeldende lover, regler og forskrifter, vil vi offentliggjøre personlig informasjon til myndigheter og etikk-komiteer, og/eller under visse begrensede omstendigheter kan Amgen bli pålagt å utlevere de personlige opplysningene dine som svar på en rettsordre, stevning, ransakingsordre, lov eller regulering.
Vi vil ikke selge eller dele noen direkte eller indirekte identifiserbar informasjon eller personlige helseopplysninger som du oppgir på nettstedet vårt til en ikke-relatert tredjepart.

IV. Personvern for barn

Innholdet og tjenestene på Amgens nettsider er beregnet for voksne brukere. Nettstedet er ikke rettet mot barn. Hvis vi oppdager at en mindreårig bruker har oppgitt personlige opplysninger eller helseinformasjon på nettstedet vårt, eller at en leverandør har oppgitt informasjon om en pasient som er identifisert som mindreårig, vil vi slette slik informasjon fra de aktive databasene våre, med mindre det kreves av gjeldende lov at vi beholder slike data.

V. Dine personvernrettigheter/-valg (inkludert tilgang til og korrigering av personopplysninger og personvernklager)

 • Hvordan kan du få tilgang til, rette eller slette personlige opplysninger om deg som vi behandler?
  Du har rett til å be om å få tilgang til, korrigere/oppdatere eller slette de personlige opplysningene (inkludert helseinformasjonen din). Du kan når som helst fremme et slikt krav ved å kontakte din databeskyttelsesansvarlige på privacyoffice@amgen.com eller Munkedamsveien 45F, 0250 Oslo, Norway. Vi vil gi deg tilgang til informasjonen vi oppbevarer om deg, korrigere/oppdatere og/eller slette informasjonen som ble gitt til oss av helsepersonell eller en forbruker angående en uønsket hendelse knyttet til et legemiddel.
  Det er ikke teknisk mulig å fjerne hver eneste registrering av opplysningene dine fra serverne våre. Behovet for å sikkerhetskopiere systemene våre for å beskytte informasjon fra utilsiktede tap betyr at det kan være at en kopi av informasjon om deg (inkludert de helsemessige interessene dine) eksisterer i en ikke-slettbar form som vil være vanskelig eller umulig for oss å finne.
  Likevel vil Amgen, når loven tillater det, slette de personlige opplysningene dine (inkludert helseinformasjon) som er lagret i databasene Amgen aktivt bruker til forskning og daglige forretningsaktiviteter, eller som er lagret i andre lett søkbare medier. I tillegg vil vi gjøre en rimelig innsats for ikke å utlevere personlig informasjon lagret i et ikke-slettbart format etter at vi har mottatt forespørselen din om sletting, unntatt når det er påkrevd ved lov.
 • Hvordan utøver du retten til dataportabilitet?
  I henhold til retten til dataportabilitet har du rett til å be om at de personlige opplysningene gitt til Amgen leveres til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, underlagt visse betingelser. Disse kan bli forespurt ved å kontakte Amgens personvernkontor på privacyoffice@amgen.com.
 • Sende inn personvernklage til en tilsynsmyndighet.
  Hvis du mener at Amgens behandling av den personlige informasjonen din bryter med gjeldende lov, regel eller regelverk, har du rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet.Kontaktinformasjonen til din lokale tilsynsmyndighet finner du her: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

VI. Hvordan vi oppbevarer og beskytter personopplysninger

Vi oppbevarer de personlige opplysningene dine i en kombinasjon av papirkopier og elektroniske filer. De elektroniske filene lagres i servere som drives og vedlikeholdes av Amgen og tredjeparter under kontrakt med Amgen.
Vi vil at den personlige informasjonen din skal forbli så sikker som er rimelig mulig. For å sikre integriteten og konfidensialiteten til den personlige informasjonen (inkludert helseopplysningene) du gir oss, kan vi bruke krypteringspraksis etter behov. Som et ekstra sikkerhetstiltak oppbevares all personlig informasjon (inkludert helseinformasjon) fysisk bak brannmurer og andre enheter for nettverkssikkerhet for å hindre at inntrengere får tilgang.
Amgen behandler personopplysningene dine i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som er skissert i denne personvernerklæringen, og bevarer de personlige opplysningene dine i samsvar med bestemmelsene i relevante lover og forskrifter.
Kriteriene som følger er bestemt av:
 • Formålet med den innsamlede personlige informasjonen og innfrielsen av dette formålet.
 • Grunnen til at den personlige informasjonen samles inn: for eksempel, i tilfelle samtykke, kan du tilbakekalle det når som helst.
 • Obligatoriske retensjonsperioder gitt av kontrakts- og forskriftskrav.

VII. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller ønsker å sende inn en klage eller å få tilgang til eller korrigere de personlige opplysningene dine, eller ønsker mer informasjon om en bestemt databehandlingsaktivitet, kan du kontakte Amgens databeskyttelsesansvarlige på privacyoffice@amgen.com eller Munkedamsveien 45F, 0250 Oslo, Norway.
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert mars 2018

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell