Hvordan blir Prolia® administrert?

PASIENTENE FORETREKKER PROLIA FREMFOR ORALE BISFOSFONATER PGA ADMINISTRASJONSMÅTE OG FREKVENS®1

Anbefalt dose av Prolia® er 60 mg administrert som én enkelt, subkutan injeksjon, én gang hver 6. måned i låret, magen eller overarmen.2
Det er ikke nødvendig med dosejustering hos eldre pasienter (≥ 65 år) eller hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Sikkerheten og effekten til denosumab er ikke studert hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.2
To år persistence med Prolia® hver 6. måned er bedre enn med intravenøse eller orale bisfosfonater eller andre behandlinger mot osteoporose.3,4
open box
I en 2-års cross over studie av postmenopausale kvinner foretrakk 92,4 % doseringen to ganger årlig med Prolia® fremfor ukentlig tablett alendronat.1
Dessuten rapporterte kvinner med liten etterlevelse til daglige eller ukentlige orale bisfosfonater større tilfredshet med behandlingen når de ble byttet til Prolia® enn når de ble byttet til et månedlig bisfosfonat.5

Den økte etterlevelsen som ble forbundet med dosering med lengre intervall med Prolia® kan forsterke den kliniske fordelen.6
Administrasjon av Prolia® bør utføres av en person som har fått tilstrekkelig opplæring i injeksjonsteknikker.

Bruksanvisning7

Oversikt over deler
HOW IS PROLIA ADMINISTERED
VIKTIG
Les disse viktige opplysningene før du bruker en Prolia® ferdigfylt sprøyte med automatisk nålebeskyttelse:
 • Administrasjonen bør utføres av en person som har fått tilstrekkelig opplæring i injeksjonsteknikker.
 • Prolia® settes som en injeksjon i vevet like under huden (subkutan injeksjon).
 • Beskyttelseshetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder tørr naturgummi (et derivat av lateks) som kan forårsake allergisk reaksjon.
✗ Ikke fjern den grå beskyttelseshetten fra den ferdigfylte sprøyten før du er klar til å injisere.
✗ Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis den har falt mot en hard overflate. Bruk en ny ferdigfylt sprøyte.
✗ Ikke forsøk å aktivere den ferdigfylte sprøyten før injeksjonen.
✗ Ikke forsøk å fjerne den gjennomsiktige nålebeskyttelsen fra den ferdigfylte sprøyten.
Trinn 1: Forberedelser
 1. Ta brettet med den ferdigfylte sprøyten ut av pakningen og finn frem det du trenger til injeksjonen: alkoholservietter, en bomullsdott eller gaskompress, plaster og sprøytebeholder (følger ikke med).
  For å gjøre injeksjonen mer behagelig kan den ferdigfylte sprøyten ligge i romtemperatur i ca. 30 minutter før injisering. Vask hendene nøye med såpe og vann.
  Legg den nye ferdigfylte sprøyten og det andre utstyret på en ren flate med god belysning.
  ✗ Ikke prøv å varme sprøyten ved hjelp av varmekilder som varmt vann eller mikrobølgeovn.
  ✗ Ikke utsett den ferdigfylte sprøyten for direkte sollys.
  ✗ Ikke rist den ferdigfylte sprøyten.
  • Oppbevar den ferdigfylte sprøyten utilgjengelig for barn.
 2. Åpne brettet ved å dra av lokket. Grip rundt nålebeskyttelsen på den ferdigfylte sprøyten når du skal ta sprøyten ut av brettet.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  Av hensyn til sikkerheten:
  ✗ Ikke hold rundt stempelet.
  ✗ Ikke hold rundt den grå beskyttelseshetten.
 3. Kontroller legemiddelet og den ferdigfylte sprøyten.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  ✗ Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten i følgende tilfeller:
  • Legemiddelet er uklart eller inneholder partikler. Det skal være en klar, fargeløs til lett gul oppløsning.
  • Noen av delene i sprøyten har sprekker eller skader.
  • Den grå beskyttelseshetten mangler eller sitter ikke ordentlig på.
  • Siste dag i måneden som er angitt på etiketten under utløpsdato, er passert.
Trinn 2: Klargjøring
 1. Vaske hendene nøye. Klargjør og rens injeksjonsstedet.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  Du kan bruke:
  • Øvre del av lårene.
  • Magen, bortsett fra et område på 5 cm rett rundt navlen.
  • Utsiden av overarmen (kun dersom noen andre setter injeksjonen på deg).
  Rens injeksjonsstedet med en alkoholserviett. La huden tørke.
  ✗ Ikke berør injeksjonsstedet før injeksjonen.
  ✗ Ikke sett injeksjonen på steder der huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard. Unngå å injisere i områder med arr eller strekkmerker.
 2. Trekk den grå beskyttelseshetten forsiktig rett ut og bort fra kroppen.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
 3. Klem rundt huden på injeksjonsstedet slik at du får en fast overflate.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  ! Det er viktig å klemme rundt huden mens du injiserer.
Trinn 3: Injisering
 1. Hold grepet rundt huden. STIKK kanylen inn i huden.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  ✗ Ikke berør det rensede hudområdet.
 2. SKYV stempelet sakte inn med jevnt trykk til du kjenner eller hører et “klikk”. Fortsett å skyve helt ned gjennom klikket.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  ! Det er viktig å skyve gjennom “klikket” for at hele dosen skal bli injisert.
 3. SLIPP OPP tommelen. LØFT deretter sprøyten bort fra huden.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  Etter at du har sluppet stempelet, vil nålebeskyttelsen i den ferdigfylte sprøyten dekke kanylen på en sikker måte.
  ✗ Ikke sett den grå beskyttelseshetten tilbake på brukte ferdigfylte sprøyter.
Trinn 4: Fullføring
 1. Kast den brukte ferdigfylte sprøyten og annet forbruksmateriell i en sprøytebeholder.
  HOW IS PROLIA ADMINISTERED
  Legemidler skal kastes i henhold til lokale bestemmelser. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
  Oppbevar sprøyten og sprøytebeholderen utilgjengelig for barn.
  ✗ Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten på nytt.
  ✗ Ikke resirkuler eller kast ferdigfylte sprøyter sammen med husholdningsavfall.
 2. Undersøk injeksjonsstedet.
  Hvis du ser blod, kan du presse en bomullsdott eller gaskompress mot injeksjonsstedet. Ikke gni på injeksjonsstedet. Om nødvendig kan du sette på et plaster.

Innhold i pakningen7

 • 1 ml oppløsning i ferdigfylt sprøyte til engangsbruk av glass type I med 27 gauge nål i rustfritt stål, med eller uten nålebeskyttelse.
 • Nålehetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder tørr naturgummi, som er et derivat av lateks.
 • Pakningsstørrelser på én ferdigfylt sprøyte, levert i blisterpakning (ferdigfylt sprøyte med eller uten nålebeskyttelse) eller uten blisterpakning (kun ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse).

Oppbevaringsbetingelser7

 • Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).
 • Skal ikke fryses.
 • Etter at Prolia® (denosumab) er tatt ut av kjøleskapet, kan det oppbevares ved romtemperatur (opptil 25 °C) i opptil 30 dager i originalbeholderen. Det må brukes innen disse 30 dagene.
 • Oppbevar beholderen i ytterembalasjen for å beskytte mot lys.
 • Skal ikke ristes.

References:
 1. Freemantle N, Satram-Hoang S, Tang ET, et al. Final results of the DAPS (Denosumab Adherence Preference Satisfaction) study: a 24-month, randomized, crossover comparison with alendronate in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2012;23:317–26.
 2. Prolia® (denosumab) SPC (05.05.2022) Amgen.
 3. Hadji P, Kyvernitakis I, Kann PH, et al. GRAND-4: the German retrospective analysis of long-term persistence in women with osteoporosis treated with bisphosphonates or denosumab. Osteoporos Int. 2016;27:2967–78.
 4. Reyes C, Tebe C, Martinez-Laguna D, et al. One and two-year persistence with different anti-osteoporosis medications: a retrospective cohort study. Osteoporos Int. 2017;28:2997–3004.
 5. Palacios S, Agodoa I, Bonnick S, et al. Treatment satisfaction in postmenopausal women suboptimally adherent to bisphosphonates who transitioned to denosumab compared with risedronate or ibandronate. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:E487–92.
 6. Lakatos P, Takács I, Marton I, et al. A Retrospective Longitudinal Database Study of Persistence and Compliance with Treatment of Osteoporosis in Hungary. Calcif Tissue Int. 2016;98:215–25.
 7. Prolia® (denosumab) SPC (05.05.2022) Amgen.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell