Virkningsmekanisme

PROLIA® HAR EN ANNERLEDES VIRKNINGSMEKANISME SOM VIRKER BÅDE PÅ KORTIKALT OG TRABEKULÆRT BEN1,2

Prolia® er et full humant monoklonalt antistoff IgG2 mot RANKL. Prolia® er den eneste behandlingen som etterligner osteoprotegerin, kroppens naturlige beskyttelsesmekanisme for ben, for å hemme osteoklastdannelse, -funksjon og -overlevelse.2,3
Prolia® blokkerer RANKL og hindrer dermed bindingen til RANK-reseptoren som finnes på overflaten av osteoklastene og deres forstadieceller. Denne hemmingen forhindrer at osteoklastene modnes eller når til benoverflaten.2,4 Ved å hindre interaksjonen RANKL/RANK, reduserer Prolia® benresorpsjonen i både kortikalt og trabekulært ben.2,5
Bisfosfonater binder seg helst til trabekulært ben som er lettere tilgjengelig og metabolsk mer aktivt enn kortikalt ben. Bisfosfonater ser ut til å akkumeleres i ben.2,6
I motsetning til bisfosfonater virker Prolia® både på kortikalt og trabekulært ben for å øke benstyrken og blir ikke inkorperert i benmatriks.1–3

LES MER

Efficacy Graph
Skjematisk presentasjon av de antatte kvantitative CT-endringer i skjelettdelene etter behandling med Prolia® eller placebo.1

References:
RANK(L): reseptoraktivator av nukleær faktor kappa-B-ligand.
  1. McClung MR, Zanchetta JR, Høiseth A, et al. Denosumab densitometric changes assessed by quantitative computed tomography at the spine and hip in postmenopausal women with osteoporosis J Clin Densitom. 2013;16:250–6.
  2. Baron R, Ferrari S, Russell RG, et al. Denosumab and bisphosphonates: different mechanisms of action and effects. Bone. 2011;48:677–92.
  3. Prolia® (denosumab) SPC (05.05.2022) Amgen.
  4. Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL, et al. Osteoclast differentiation and activation. Nature. 2003; 423:337–42.
  5. Bolognese MA, Simonet WS, Lacey DL, et al. Osteoclast differentiation and activation. J Clin Densitom. 2013;16:147–53.
  6. Pazianas M, van der Geest S, Miller P, et al. Bisphosphonates and bone quality. Bonekey Rep. 2014;3:529.
  7. Augat P, Schorlemmer S. The role of cortical bone and its microstructure in bone strength. Age Ageing. 2006;35(Suppl 2):ii27–31.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell