Behandling med Prolia®

PROLIA® ER EN EFFEKTIV OG VELTOLERERT BEHANDLING, I LANGTIDSBEHANDLINGEN AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSE1

10 år med Prolia®-behandling er forbundet med:1
  • Vedvarende lav forekomst av frakturer på alle målte steder
  • Kontinuerlig BMD-økning i hofte og korsrygg
  • Konsistent lav forekomst av bivirkninger
Etterlevelsen av behandlingen med Prolia® er bedre enn med andre hyppig doserte bisfosfonater.2,3
ECTS anbefaler at pasienter med høy frakturrisiko bør fortsette med behandling i opptil 10 år.4

References:
BMD: beinmineraltetthet; ECTS: European Calcified Tissue Society.
  1. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension, Lancet Endocrinol Diabetes. 2017;5:513–23.
  2. Hadji P, Kyvernitakis I, Kann PH. GRAND-4: the German retrospective analysis of long-term persistence in women with osteoporosis treated with bisphosphonates or denosumab Osteoporos Int. 2016;27:2967–78.
  3. Kendler DL, McClung MR, Freemantle N, et al. Adherence, preference, and satisfaction of postmenopausal women taking denosumab or alendronate. Osteoporos Int. 2011;22:1725–35..
  4. Tsourdi E, Langdahl B, Cohen-Solal, et al. Discontinuation of Denosumab therapy for osteoporosis: A systematic review and position statement by ECTS, Bone, 2017, v:105;p:11-17 Bone. 2017;105:11–7.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell