Risikofaktorer

TIDLIGERE FRAKTUR OG ALDER ER DE VIKTIGSTE PREDIKTORENE FOR FRAKTURER1,2

Risk Factors image
I tillegg er det observert at forekomsten av frakturer er hyppigere hos kvinner enn hos menn.3
Det er også andre uavhengige risikofaktorer forbundet med brudd og osteoporose:4-6
 • Lave østrogennivåer
 • Lave testosteronnivåer (gjelder også for hormonbehandling av prostatakreft)
 • Familiehistorie med osteoporose
 • Lav kroppsmasseindeks (BMI)
 • Lavt kalsiuminnhold i kostholdet
 • Stillesittende livsstil
 • Alkoholmisbruk
 • Sigarettrøyking
 • Underliggende sykdommer som f.eks. hyperparatyreoidisme, diabetes mellitus og revmatoid artritt
 • Behandling med høydose glukokortikoider
Mens tidligere frakturer og alder er de viktigste faktorene for å identifisere risiko, brukes BMD som en indikator for risiko for frakturer og identifisering av osteoporose.
Klikk her for å lese mer om diagnostisering av osteoporose.

Referanse:
BMD: beinmineraltetthet.
 1. van Geel TA, van Helden S, Geusens PP, et al. Clinical subsequent fractures cluster in time after first fractures. Ann Rheum Dis. 2009;68:99–102.
 2. Kanis JA, Johnell O, Oden A, et al. Ten year probabilities of osteoporotic fractures according to BMD and diagnostic thresholds.Osteoporos Int. 2001;12:989–95.
 3. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al.Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. JAMA. 2009;301:513–21.
 4. Lewiecki EM. Managing osteoporosis: challenges and strategies. Cleve Clin J Med. 2009;76:457–66.
 5. World Health Organization. Assessment of osteoporosis at the primary health care level. Summary Report of a WHO Scientific Group. WHO, Geneva, 2007: www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/index.html Sett: 27.6.2018
 6. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2013;24:23–57.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell