kliniske opplysninger om prolia®

PROLIA® ER EN EFFEKTIV OG VELTOLERERT BEHANDLING SOM ØKER BEINSTYRKEN OG REDUSERER FRAKTURRISIKOEN1

Prolia® er godkjent for behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og hos menn som har økt risiko for brudd. Hos postmenopausale kvinner reduserer Prolia® signifikant risikoen for vertebrale brudd, ikke-vertebrale brudd og hoftebrudd.2
Prolia® er en målrettet behandling med en annerledes virkningsmekanisme som øker styrken i både kortikalt og trabekulært ben.2–4

Referanse
  1. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension, Lancet Endocrinol Diabetes. 2017;5:513–23.
  2. Prolia® (denosumab) SPC (05.05.2022) Amgen.
  3. Baron R, Ferrari S, Russell RG, et al. Denosumab and bisphosphonates: different mechanisms of action and effects. Bone. 2011;48:677–92.
  4. McClung MR, Zanchetta JR, Høiseth A, et al. Denosumab densitometric changes assessed by quantitative computed tomography at the spine and hip in postmenopausal women with osteoporosis J Clin Densitom. 2013;16:250–6.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell