Klinisk bilde

OSTEOPOROSE ER UNDERESTIMERT, UNDERDIAGNOSTISERT OG UNDERBEHANDLET1

Det er beregnet at ca. 22 millioner kvinner og 5,5 millioner menn i Europa har osteoporose – med nesten 3,5 millioner nye osteoporotiske brudd hvert år.2
Studier viser at mindre enn én tredjedel av kvinner får osteoporose behandling etter et brudd.3-5
Clinical Picture graph
Dataene er fra en anonym gjennomgang på et FLS senter (senter for osteoporotiske brudd) på Addenbrooke’s Hospital i Cambridge, Storbritannia. Dataene det vises til er prosentandeler av kvinner med tidligere frakturer på benbeskyttende behandling, etter type fraktur.3
Klikk her for å få vite mer om viktigheten av å forebygge brudd hos dine pasienter med osteoporose.

Referanse:
  1. Nguyen TV, Center JR, Eisman JA, et al. Osteoporosis: underrated, underdiagnosed and undertreated, Medical journal of Australia, 2004, v:180;i:5;p:S18-S22Med J Aust. 2004;180:518–22.
  2. Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2013;8:136.
  3. Premaor M, Pilbrow L, Tonkin Cl, et al. Low rates of treatment in postmenopausal women with a history of low trauma fractures: results of audit in a Fracture Liaison ServiceQ J Med. 2010;103:33–40.
  4. Gonnelli S, Caffarelli C, Iolascon G, et al. Prescription of Anti-Osteoporosis Medications After Hospitalization for Hip Fracture: A Multicentre Italian Survey Aging Clin Exp Res. 2017;29:101-7.
  5. Andrade SE, Majumdar SR, Chan KA, et al. Low frequency of treatment of osteoporosis among postmenopausal women following a fracture. Arch Intern Med. 2003;163:2052–7.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell