Byrden av osteoporose

FRAKTURER FORRINGER DAGLIGLIVET OG KAN FØRE TIL UFØRHET OG DØD1

Mange pasienter får aldri full uavhengighet tilbake i egenomsorgen og daglige aktiviteter, og opptil 20 % dør i løpet av 1 år etter at de har fått en hoftefraktur.1-3
Burden of Osteoporosis graph
Dataene er fra oversiktsartikler fra epidemiologiske undersøkelser i befolkningsgrupper over 50 år i USA og en rapport om konsekvensene av osteoporose i Europa. Dataene er antall pasienter målt i prosent som fikk konsekvenser 1 år etter en hoftefraktur.1-2
Alle alvorlige osteoporotiske frakturer er forbundet med en signifikant økning av dødelighet, også hos pasienter under 65 år.4
Vertebrale frakturer og tilhørende ryggsmerter, samt frykten for flere frakturer har en negativ innvirkning på fysisk aktivitet og livskvalitet. Depresjon, lav selvtillit og redusert omgang med venner og familie kan være en følge av en osteoporotisk fraktur.2
Mange pasienter med høy risiko for brudd forblir uidentifisert og ubehandlet. Identifisering av disse personene kan være hjelp til å forebygge frakturer i fremtiden.2
Klikk her for å få vite mer om vanlige risikofaktorer for osteoporose og frakturer.
Beregnet kostnad forbundet med osteoporotiske brudd i EU er mer enn 250 milliarder kroner årlig.5,6

Les mer

Det forventes at kostnaden vil øke til mer enn 600 milliarder i 2050.6
clinical image 2
Dataene er utledet fra en modell og oversiktsartikkel som beregner den kliniske og økonomiske byrden av osteoporotiske frakturer i 27 land i Den europeiske union – rapporten ble fullført før Kroatia ble medlem i EU.5

Referanse:
  1. Ström O, Borgstôm F, Kanis JA, et al. Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU: a report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2011;6:59–155.
  2. Cooper C. The crippling consequences of fractures and their impact on quality of life.Am J Med. 1997;103:S12–7.
  3. Magaziner J, Hawkes W, Hebel JR, et al. Recovery from hip fracture in eight areas of function. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000;55:M498–507.
  4. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. JAMA. 2009; 301:513–21.
  5. Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2013;8:136.
  6. Kanis JA and Johnell O. Requirements for DXA for the management of osteoporosis in Europe. Osteoporos Int. 2005;16:229–38.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell