Risikovurdering

IDENTIFISERING AV PERSONER MED ØKT RISIKO FOR FRAKTURER KAN GI VEILEDNING FOR VALG AV BEHANDLINGSSTRATEGIER

BMD er et av verktøyene for diagnostisering av osteoporose, og ved å kombinere målingen av denne med kliniske risikofaktorer, kan man kalkulere pasientens risiko for brudd og gi veiledning om spesifikk behandling.1
Det er utviklet verktøy for å vurdere bruddrisiko hos postmenopausale kvinner. Disse omfatter individualiserte modeller som integrerer kjente risikofaktorer og BMD-målinger.
I tillegg er FRAX®-modellen blitt utviklet ved å studere populasjonsbaserte kohorter i Europa, Nord-Amerika, Asia og Australia for å lage algoritmer for 10-års sannsynlighet for både hoftefrakturer og alvorlige osteoporotiske frakturer.
Last ned IOF One Minute Osteoporosis Risk Awareness Test her for å måle dine pasienters bruddrisiko.
Last ned et lokalisert FRAX® -diagram her.

Referanse:
BMD: beinmineraltetthet; IOF: International Osteoporosis Foundation.
  1. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women.Osteoporos Int. 2013;24:23–57.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell