Indikasjoner

PROLIA® ER ET LEGEMIDDEL SOM BRUKES TIL BEHANDLING AV OSTEOPOROSE

Prolia® har indikasjon for:1
  • Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og hos menn med økt frakturrisiko, hos postmenopausale kvinner reduserer Prolia® signifikant risikoen for vertebrale brudd, ikke-vertebrale brudd og hoftebrudd.
  • Behandling av bentap assosiert med hormonbehandling hos menn med prostatakreft med økt risiko for brudd. Hos menn med prostatakreft som får hormonbehandling, reduserer Prolia® signifikant risikoen for vertebrale brudd.
  • Behandling av bentap assosiert med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling hos voksne med økt risiko for fraktur.
Anbefalt dose av Prolia® er 60 mg administrert som én enkelt, subkutan injeksjon, én gang hver 6. måned i låret, magen eller overarmen. Pasienten må få tilstrekkelig tilskudd av kalsium og
D-vitamin.1
Klikk her for preparatomtalen for Prolia®.

Referanse
  1. Prolia® (denosumab) SPC (05.05.2022) Amgen.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell