Om osteoporose

NESTEN 1 AV 3 KVINNER OVER 70 ÅR VIL BREKKE ET BEN PÅ GRUNN AV OSTEOPOROSE I LØPET AV LIVET1

Osteoporose forårsaker mer enn 8,9 millioner frakturer hvert år over hele verden, av disse forekommer mer enn 4,5 millioner i Europa og USA.2 I følge nylige studier er den generelle forekomsten av osteoporotiske brudd hos kvinner høyere enn forekomsten av hjerteinfarkt, slag og brystkreft til sammen.3-5
Clinical image 1
Frakturdataene er beregnet ut ifra den årlige forekomsten av alle osteoporotiske brudd hos kvinner over 50 år i hele USA; hjerteinfarkt er beregning av årlige nye eller gjentagende hjerteinfarkter hos kvinner over 35 år, og data på brystkreft er alle nye in situ og invasive tilfeller av brystkreft hos kvinner.3-5

Referanse:
  1. Kanis JA, Johnell O, Oden A, et al. Long-term risk of osteoporotic fracture in Malmö. Osteoporos Int. 2000;11:669–74.
  2. Johnell O and Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2006;17:1726.
  3. Burge R, Dawson-Hughes B, Solomon DH, et al. Incidence and economic burden of osteoporosis-related fractures in the United States, 2005-2025 J Bone Miner Res. 2007;22:465–75.
  4. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et al. Heart disease and stroke statistics--2012 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125:e2–220.
  5. DeSantis C, Siegel R, Bandi P, et al. Breast cancer statistics, 2011. CA Cancer J Clin. 2011;61:409–18.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell