Behandling mot mål (T2T)

OSTEOPOROSE ER EN KRONISK, PROGREDIERENDE TILSTAND, OG KONTINUERLIG BEHANDLING ER SVÆRT VIKTIG FOR Å SIKRE BEHANDLINGSFORDELER OVER TID.1

Bruk av “Treat to target”-strategi kan være med på å forsterke og individualisere behandlingen hos pasienter med kroniske sykdommer, inkludert osteoporose. Et spansk ekspert panel har nylig etablert “behandling mot mål”-strategier for behandling av osteoporose, særlig til de med høy risiko. Terapeutiske mål omfatter måling av BMD ved bruk av T-score:2
  • T-score > -2,5 for ryggrad og > -2,5/2,0 for lårhals
BMD T-score > -2,5 for total hofte er forbundet med en lavere forekomst av ikke-vertebrale frakturer i studier av Prolia®, noe som støtter opp at en spesifikk T-score kan betraktes som et praktisk mål for behandling.3
Forbedringer av BMD T-score og en vedvarende lav forekomst av frakturer er observert i løpet av 10 år med Prolia®-behandling.3,4
treat to target graph
Dataene er fra postmenopausale kvinner, inkludert i FREEDOM-studien som hadde en observert BMD T-score i total hofte ved FREEDOM baseline og ≥ 1 ny vertebral fraktur i løpet av de 10 årene.3
Det er viktig å evaluere den enkeltes nytte-/risikoprofil før seponering av behandling med Prolia®.
Klikk her for å få vite mer om reversibiliteten av effekter ved seponering av Prolia® og anbefalingene fra ECTS, en konsensusrapport, for langtidsbehandling med Prolia®.

Referanse:
BMD: beinmineraltetthet; ECTS: European Calcified Tissue Society.
  1. Brown, Roux C, Tôrring O, et al. Discontinuation of denosumab and associated fracture incidence: analysis from the Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis Every 6 Months (FREEDOM) trial. J Bone Miner Res. 2013;28:746-52.
  2. Noguès X, Nolla JM, Casdo E et al. Spanish consensus on treat to target for osteoporosis. Osteoporos Int. 2018; 29:489–99.
  3. Ferrari S, Adami S, Brown JP. Et al. OC17 RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL HIP BMD T-SCORE AND INCIDENCE OF NONVERTEBRAL FRACTURE WITH UP TO 10 YEARS OF DENOSUMAB (DMAB) TREATMENT. Osteoporos Int. 2016;27(Suppl 1): OC17.
  4. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5:513-23.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell