Diagnose

HENVISNING AV KVINNER OVER 70 ÅR FOR BMD-MÅLING ØKER SANNSYNLIGHETEN FOR Å OPPDAGE OSTEOPOROSE1

BMD brukes for diagnostisering for å følge utviklingen av osteoporose. BMD blir ofte beskrevet som T- eller Z-score. Begge disse er enheter for standardavvik. T-score beskriver antallet standardavvik som BMD hos en person avviker fra gjennomsnittsverdien som forventes hos unge og friske personer.2
Operasjonelle definisjoner fra WHO på osteoporose og osteopeni, basert på BMD T-score.3
Diagnosis table
Diagnosetabell
Det finnes en rekke teknikker for å vurdere BMD. Den mest brukte er basert på dual-energy røntgen absorptiometri (DXA) av skjelettet. DXA er den mest brukte teknikken for densitometri av skjelettet. Denne teknikken er allsidig da den kan brukes til å måle BMD av hele skjelettet så vel som utvalgte måleområder, inkludert de stedene som er mest sårbare med tanke på frakturer.2
Klikk her for å få vite mer om veiledning om ulike metoder for vurdering av risiko for fraktur og bruken av disse.

Referanse:
BMD: beinmineraltetthet; DXA: dual-energy røntgen absorptiometri; WHO: Verdens helseorganisasjon.
  1. Blake GM, Fogelman I. The role of DXA bone density scans in the diagnosis and treatment of osteoporosis.Postgrad Med J. 2007;83:509–17.
  2. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2013;24:23–57.
  3. World Health Organization. Assessment of osteoporosis at the primary health care level. Summary Report of a WHO Scientific Group. WHO, Geneva, 2007: www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/index.html Sett: 27.6.2018

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell