Prolia® tilleggsopplysninger

PREPARATOMTALE

MØTERAPPORTER

Rapporter til nedlasting:
PDF
FFN Congress 2017
PDF
ECTS Congress 2017
PDF
ESCEO Symposia 2017

KOMMENDE KONGRESSER

FFN Fragility Fracture Network Global Congress 2019

28–30 August 2019, Oxford, UK

ASBMR 2019Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research

20 - 23 September 2019 / Orlando,  FL,  USA 

EKSPERTUTTALELSER

Videoer med eksterne eksperter

ESCEO 2018: Prof. Eugene McCloskey

Improving persistence in patients

NOR-P-162-0319-072721

ESCEO 2018: Prof. Eugene McCloskey

Main benefit of long-term Prolia®

NOR-P-162-0319-072730

ESCEO 2018: Prof. Eugene McCloskey

Discontinuing osteoporosis treatments

NOR-P-162-0319-072731

ESCEO 2018: Prof. Eugene McCloskey

Re-assessing patients

NOR-P-162-0319-072733

ESCEO 2018: Prof. Eugene McCloskey

Patient preference in osteoporosis treatments

NOR-P-162-0319-072734

ESCEO 2018: Prof. Eugene McCloskey

Identifying patients suitable for Prolia®

NOR-P-162-0319-072735

ESCEO 2018: Prof. Eugene McCloskey

How should a GP suspect osteoporosis?

NOR-P-162-0319-072736

ESCEO 2017: Prof. Serge Ferrari

Management of difficult-to-treat osteoporosis

NOR-P-162-0319-072745

ESCEO 2017: Prof. Serge Ferrari

Strategies for patients who discontinue Prolia® and are otherwise naïve

NOR-P-162-0319-072740

ESCEO 2017: Prof. Serge Ferrari

Treatment strategies for prior bisphosphonate patients who discontinue Prolia®

NOR-P-162-0319-072744

ESCEO 2017: Juliet Compston

Call for Action on addressing the crisis in the treatment of osteoporosis

NOR-P-162-0319-072739

%;">

Publikasjoner

Seponering av Prolia®-behandling av osteoporose: En systematisk gjennomgang og anbefaling fra ECTS
The European Calcified Tissue Society (ECTS) nedsatte en arbeidsgruppe for å gjøre en systematisk gjennomgang av eksisterende litteratur om effektene av seponering av Prolia® og gi råd om behandlingen av osteoporose, en kronisk sykdom som krever langtidsbehandling. Gjennomgangen setter søkelyset på dokumentasjonen av seponering av Prolia®, behovet for ny vurdering av pasientene etter 5 år med behandling og at behandlingen ikke bør seponeres uten vurdering av en annen antiresorptiv behandling.
Resultatene fra den randomiserte fase III-studien FREEDOM og den åpne forlengelsesstudien
I FREEDOM-studien og den åpne forlengelsen ble behandling med Prolia® i opptil 10 år forbundet med konsistent lav forekomst av bivirkninger, vedvarende lav forekomst av frakturer og en kontinuerlig økning av BMD uten terapeutisk platå. Forfatterne konkluderte med at langtidsbehandling med Prolia® er effektiv, veltolerert og har en fordelaktig nytte-/risikoprofil.
BMD: beinmineraltetthet; ECTS: European Calcified Tissue Society; ESCEO: European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell