BMD-kalkulator

PROLIA® BEHANDLINGSPLANLEGGER

Prolia®-behandling er forbundet med kontinuerlige økninger av BMD og vedvarende lav forekomst av vertebrale og ikke-vertebrale frakturer samt hoftefrakturer i opptil 10 år.1
Prolia® BMD-kalkulator og behandlingsplanlegger gir informasjon om behandlingsmål for postmenopausale kvinner med risiko for fraktur. Verktøyet er basert på 10 år med data fra pasienter som er behandlet med Prolia®.
Klikk nedenfor for å finne ut hvor lenge du gjennomsnittlig bør behandle pasientene dine med Prolia® for å oppnå en viss økning av BMD.
Optimal total varighet av antiresorptiv behandling av osteoporose (inkludert Prolia® og bisfosfonater) er ikke fastslått. Behovet for fortsatt behandling bør revurderes regelmessig, basert på individuell nytte/risikoforhold ved bruk av Prolia®. Dette gjelder særlig dersom preparatet har vært brukt i 5 år eller mer.2

References:
BMD: beinmineraltetthet.
  1. Bone HG, Wagman RB, Brandi RL, et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension, Lancet Endocrinol Diabetes. 2017;5:513–23
  2. Prolia® (denosumab) SPC (05.05.2022) Amgen.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell