Beinmineraltetthet

PROLIA ® ØKER BMD KONTINUERLIG I 10 ÅR UTEN TERAPEUTISK PLATÅ1,2

Etter 10 års behandling med Prolia® , ble forbedret BMD i hofte assosiert med en lavere forekomst av ikke-vertebral fraktur.1,3
I forlengelsen av FREEDOM, økte Prolia® kontinuerlig BMD i hele hoften, lumbalregionen og i håndledd i opptil 10 år.1
Prosentvise endringer, fra baseline i FREEDOM og forlengelsen, i BMD for lumbalregionen, hele hoften og i håndledd. Resultatet etter 10 år representerer prosentvis endring av BMD under behandling med Prolia®. Data are least-squares means (95 % konfidensintervaller).1
*p < 0,05 sammenlignet med baseline i FREEDOM.
p < 0,05 sammenlignet med baseline i FREEDOM og forlengelsen.
ǂp < 0,05 sammenlignet med baseline i forlengelsen.
Prolia® fører til hurtige og gjennomgående reduksjoner av markører for beinomsetning allerede etter 1 måned. Vedvarende reduksjoner av sCTx-1 og P1NP ble observert i 10 år.1
Klikk her for å se hvordan Prolia® viser høyere økning av BMD, sammenlignet med bisfosfonater.
BMD ble også forbedret med Prolia® , sammenlignet med placebo hos menn med ikke-metastatisk prostatakreft.4,5

LES MER

En studie hos menn med histologisk påvist ikke-metastatisk prostatakreft og tidligere påvist osteoporotisk fraktur, viste at sammenlignet med placebo økte Prolia® signifikant BMD på alle steder etter 3 år med behandling og var forbundet med en reduksjon av vertebrale frakturer allerede etter 1 år.5

References:
BMD: beinmineraltetthet; P1NP: prokollagen type 1 N-terminal propeptid; sCTx-1: serum C-terminal telopeptid av type 1 kollagen.
  1. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension, Lancet Endocrinol Diabetes. 2017;5:513–23.
  2. Reid IR. Short-term and long-term effects of osteoporosis therapies. Nat Rev Endocrinol. 2015;11:418–28
  3. Ferrari S, Adami S, Brown JP, et al. Relationship between total HIP BMD T-score and incidence of nonvertebral fracture with up to 10 years of denosumab (DMAB) treatment, abstract OC17, Osteoporosis International, 2016, v:27;i:suppl 1;p:S48-S49
  4. Egerdie RB, Saad F, Smith MR, et al. Responder analysis of the effects of denosumab on bone mineral density in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2012;15:308–12.

Felleskatalogtekst Forhåndsgodkjent refusjon Individuell refusjon

INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSIDEN ER KUN BEREGNET FOR HELSEPERSONELL

Nei, jeg er ikke helsepersonell